Valik kaasava eelarve ideedest: Tammneeme sadama sissesõidu süvendamine

Viimsi Uudised tutvustab juhuslikus järjestuses ühtekokku kümmet kaasava eelarve konkursile esitatud ettepanekut, mis kõnetavad meie toimetust kõige rohkem.

Kuuendana tutvustatav projekt kannab nime „Tammneeme sadama sissesõidu süvendamine“ ja selle on esitanud Alo Tamm.

Projekti eeldatav maksumus on 50 000 eurot ja selle tutvustuses on muuhulgas märgitud:

„Tammneeme sadama taastamise eesmärgiks on pakkuda viimsilastele aadressil Mereääre tee 11  vaba aja veetmiseks turvaline merelepääs./—/

Viimsi on rannarahva kultuuri, traditsioonide ja ajaloo hoidja ning eestkõneleja ja arendaja. 2019. aastal oli meie valla elanike omanduses 871 jahti ja mootorpaati. Tõenäoliselt ületab see viie aastaga 1.500 piiri. Arvestades, et veespordiga tegeldakse perekonniti, puudutab valdkond ligikaudu 25% valla elanikest. Tegusate inimestega vallas on tähtis ka nende vara kaitse, sh. paatide turvaline sildumine, ohutus ning merepääste./—/

Täiendavate võimaluste pakkumine kehaliseks tegevuseks keskusest väljapoole jäävates asukohtades ning kaasaegse taristu loomine kultuuri- ja sporditegevuste harrastamiseks parandavad rahva tervist. Harrastuskalapüük, SUP-lauad, meresüstad ning sportpurjekad vajavad kõik turvalist ja puhastatud faarvaatrit./—/

Tammneeme sadama juurdepääsutee süvendamine võimaldab jätkata avalikus ruumis asuva puhkeala korrastamist Tammneeme rannas ning otsustavalt kaasata kogukonda.“

Täies mahus saab antud ideega tutvuda SIIN.

Tunnusfoto: Tammneeme sadama faarvaatri eskiis.

Loe samal teemal:

„Valik kaasava eelarve ideedest: nutikas koolitoidu ülejäägi päästmine“

„Valik kaasava eelarve ideedest: Schmidti muusem Naissaarel”

„Valik kaasava eelarve ideedest: BMX krossirada“

„Valik kaasava eelarve ideedest: Pärnamäe veehoidla ümbruse väärtustamine“

„Valik kaasava eelarve ideedest: Reinu tee skatepark”

Viimsi Uudised

Jaga: