Valik kaasava eelarve ideedest: Pärnamäe veehoidla ümbruse väärtustamine

Viimsi Uudised tutvustab juhuslikus järjestuses ühtekokku kümmet kaasava eelarve konkursile esitatud ettepanekut, mis kõnetavad meie toimetust kõige rohkem.

Neljandana tutvustatav projekt kannab nime „Korrastada Pärnamäe veehoidla ümbrus ja väärtustada veehoidlat kui looduskena kohta Viimsis“.

Projekti on esitanud Andrus Tedremäe, kes on selle maksumuse kohta kirjutanud: „Projekti maksumus jääb alla 50 000 euro. Hilisemad ekspluatatsioonikulud peituvad vaid korralistes niitmises.“

Ettepaneku tutvustustes on muuhulgas märgitud:

„Viimsis ei ole just palju siseveekogusid, millel looduses võiks silm puhata ja mida kodanik saaks imetleda kui looduskaunist kohta. Pärnamäe veehoidla on üks sellised kohti, mida tuleks rohkem väärtustada ja eksponeerida. Kaitsta kinnikasvamise, võsa ja reostuse eest. Iga aastaga kaob järvekese olemus järjest rohkem kodaniku silme eest võssa ja rohtu./—/

Veehoidla äärne võsa tuleks likvideerida, jätta ilusamad üksikpuud, ilmselt tuleks ka juurde istutada. Kaldad tuleks puhastada roost ja muudest ebamäärastest kasvudest, mis vees järjest rohkem jõudu koguvad ja järvekest kinnikasvamisega ohustavad. Kaldapealsed avatuks ja jalutamiseks rahvale. Oleks kena võimalus luua miljööväärtuslik park, kergliiklustee /—/, paigaldada paar pargipinki, valgustus jne.“

Täies mahus saab antud ideega tutvuda SIIN.

Tunnusfoto: Pärnamäe veehoidla varakevadel.

Loe samal teemal:

„Valik kaasava eelarve ideedest: nutikas koolitoidu ülejäägi päästmine“

„Valik kaasava eelarve ideedest: Schmidti muuseum Naissaarel“

„Valik kaasava eelarve ideedest: BMX krossirada“

Viimsi Uudised

Jaga: