Viimsi vallavalitsuse struktuur on tugevalt kreenis

Viimsi vallavolikogu 17. jaanuaril istungil kinnitati vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Kokku on vallavalitsuse struktuuris täna 96 töö- ja ametikohta.

Esitame struktuuri ülevaatliku tabeli vormis, milles tuuakse välja vallavanema, vallasektetäri ja abivallavanemate otsealluvuses olevate töö- ja ametikohtade arvestuslik hulk.

Vallavalitsuse juhtiv persoon Alluvate arv
Vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) 17
Vallasekretär Leevi Laever 13
1.abivallavanem Alar Mik (Reformierakond) 45
2. abivallavanem Katrin Markii (Vali Viimsi/sotsid) 12
3. abivallavanem Marju Aolaid (Isamaa) 6
4. abivallavanem Nikolai Bentsler ( Eesti 200) 3

Volikogu istungil esitasid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ning Ivo Rull mitu küsimust, miks on esimesel abivallavanemal Alar Mikul ebapropotsionaalselt palju alluvaid ning miks neljandal abivallavanemal Nikolai Bentsleri neid praktiliselt polegi. Tõstatati ka küsimus, kas Viimsi vallavalitsusse on üldse vaja neljandat abivallavanemat, sest eelmises vallavalitsuses oli neid kolm.

Võimuliidu esindajad tõrjusid tagasi hinnangud, et neljanda abivallavanema kõrgepalgaline koht (põhipalk 4345 eurot ja esindustasu 869 eurot kuus) on loodud Eesti 200-le koalitsioons kuuleka käitumise eest ning rõhutasid Nikolai Bentsleri tähtsat rolli Viimsi kultuuri- ja spordielu juhtimisel.

 

Samal volikogul istungil hääletati maha Kogukondade Viimsi parandusettepanek Viimsi valla 2023. aasta eelarvesse, mille sooviti luua Viimsi valla struktuuri energia-ning tehnosüsteemide valdkonnajuhi ametikoht. Kogukondade Viimsi ettepaneku kohaselt olnuks palgatava valdkonnajuhi ülesandeks valla energiasäästu- ning tehnorajatistega seotud küsimuste lahendamine ning Euroopa Liidu toetusmeetmete erinevate projektidega Viimsi valda toomine. Katteallikana selle spetsialisti palgakuludeks pakkus Kogukondade Viimsi neljanda abivallavanema, kelle tegevus dubleerib vallavalitsuse kultuuriosakonna tegevust,  ametikoha kaotamist ning sellest vabanevaid tööjõukulusid.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Jüri Derkun: Eesti 200 jättis refide „elevandi“ tuppa” 

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Jaga: